Pancreasnetværkets bestyrelse


Bestyrelsen

Formand

Christian Nielsen
formand@pancreasnetvaerket.dk

Pårørende.
Hustru diagnosticeret 2018.


Bestyrelsen

Næstformand

Sven Warncke Petersen
naestformand@
pancreasnetvaerket.dk

Pårørende.
Gift med Karin Ringgaard Petersen, anæstesisygeplejerske, siden 1986


Bestyrelsen

Sekretær

Ellen Kristine Gram
sekretaer@pancreasnetvaerket.dk

Patient.
Total pankreatektomi på Rigshospitalet i 2013.


Bestyrelsen

Kasserer

Jens Andersen
kasserer@pancreasnetvaerket.dk

Pårørende.
Hustru total pankreatektomi på Rigshospitalet i 2013.


Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Poul Ejby Rasmussen
poulejby@pancreasnetvaerket.dk


Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Karin Ringgaard Petersen
karin@pancreasnetvaerket.dk

Patient.
Diagnose: Lokal avanceret pancreascancer 2014.
Forsøgt opereret på Aarhus Universitetshospital uden held 2015.
Nano knife på Aalborg Universitetshospital 2015.
Opereret på Rigshospitalet med karkirurgi pga. cancer involvering 2016.


Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Martin Gottlob
martin@pancreasnetvaerket.dk

Patient.
Total pancreatektomi på Rigshospitalet i 2016.


Bestyrelsesmedlem

Marianne Jochumsen
marianne@pancreasnetvaerket.dk

Pårørende.
Mistede min mor til pancreascancer

 


Bestyrelsen

Suppleant

Axel Cordes
axel@pancreasnetvaerket.dk

Patient
Total pankreatektomi på Rigshospitalet i marts 2021

 


Bestyrelsen

Intern revisor

Svend-Erik Rasmussen
svend-erik@pancreasnetvaerket.dk

Kæreste Ann Stephens gennemgik Whipple's operation på Rigshospitalet i 2019.