Hjælp og rådgivning

 • Stil spørgsmål indtil du forstår, også selvom du stiller samme spørgs­mål flere gange. Alle cancerpatienter skal have skriftlig information om diagnosen, behandling, bivirkninger til behandlingen, dato for næste besøg eller næste behandling, og navn på kontaktlæge.
 • Skriv dine spørgsmål ned inden lægebesøget og skriv de svar ned, som du får fra lægen og sygeplejersken.
 • En pårørende er vigtig at have med til samtalerne med læge og sygeplejerske, så de kan hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt.
 • Hvis du ikke er dansktalende, har du ret til at få en tolk med til samtalen hos lægen, så du kan få informationen på dit eget sprog.
 • Vær sikker på at du har en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske.
 • Som nærmeste pårørende kan man føle sig hjælpeløs, men ofte hjælper det meget, hvis man kan hjælpe den syge og bare lytte og ”dele det svære”. Du kan hjælpe med at aflaste med praktiske ting. Der findes også støttegrupper for pårørende hos Kræftens Bekæmpelse.
 • Nærmeste pårørende kan søge om plejeorlov hos kommunen.
 • Se familie og venner, forsøg at leve så normalt som muligt. Vær nære med hinanden.
 • Ophold dig ude i naturen så meget som muligt – tag en gåtur – eller cykeltur i naturen.
 • Tal med familie og venner. Tal om hvad der sker – også om de svære spørgsmål. Det er vigtigt at inkludere børnene, så de forstår, hvad der sker. Der findes støttegrupper for børn, eller de kan tale med en psykolog. Tal med andre som er – eller har været – i samme/ lignende situation.
 • Gennem Pancreasnetværket kan du få information fra andre i lignende situation. Du kan skrive til os på info@pancreasnetvaerket.dk 

REHPA-forløb ved livstruende sygdom

REHPA er Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation. De tilbyder forskellige forløb til patienter med livstruende sygdom.

Læs mere om REHPA-forløb


Hjælp til dig som lige har fået diagnosen

Del dine tanker og erfaringer på Cancerforum.

Mød ligestillede på Cancerforum

Cancerforum er Kræftens Bekæmpelses sociale netværk på nettet. Her kan du møde andre kræftpatienter og pårørende.

Besøg gruppen Bugspytkirtelkræft
En gruppe for patienter og pårørende berørt af bugspytkirtelkræft.

Besøg gruppen Whipples operation
Gruppe for alle kræftpatienter som ønsker at udveksle erfaringer omkring Whipples operation, herunder følgevirkninger samt senfølgerne af dette omfattende og radikale indgreb for kræft i bugspytkirtlen.