Sygesikringen “danmark” giver markant økonomisk hjælp til forskning til fordel for patienter med pancreascancer

10-01-2022
Nogen vil måske kunne huske et af vore tidlige medlemsmøder i Herlev, hvor Professor Julia Sidenius Johansen fortalte om deres arbejde med måling af cirkulerende tumor DNA.

Dette arbejde kan nu for alvor bringes ind i en ny fase med økonomisk støtte fra Sygesikringen “danmark”.

Ud af 350 ansøgninger udvalgte “danmarks” bestyrelse 30 sundhedsfaglige projekter til at modtage donationer af varierende størrelse.

Et af disse projekter er Julia Sidenius Johansens projekt vedrørende cirkulerende tumor DNA. 

Vi fik som patientforening lejlighed til at skrive en støtteerklæring til dette projekt i forbindelse med ansøgning til donationen i januar 2021. Vi er selvsagt overordentligt taknemmelige over, at donationsansøgningen blev imødekommet. 

Projektet, der bliver støttet med kr. 6.449.000, - vil komme nuværende og fremtidige pancreascancer patienter i hele landet til gode, idet det sikres at det kan udrulles nationalt. Det er da også derfor at det udover at beskæftige sig med noget meget klinisk faktuelt, samtidig har potentiale til at indvirke på den pågående bestræbelse på at udjævne de utilsigtede forskelle der er i behandlingstilbud i Danmark.  

Motivationen for ansøgningen var følgende: 

Bygspytkirtelkræft - pancreas cancer (PC) - er en meget dødelige cancertype og mange patienter får tilbagefald efter operation. Projektet ønsker at forbedre overlevelse for patienter opereret for PC ved at undersøge om måling af tumor DNA (ctDNA) og cirkulært DNA (eccDNA) i plasma før og efter operation kan forudsige tilbagefald og overlevelse, og om overlevelse bliver længere, hvis patienten efter operation følges med hyppige plasma ctDNA i kombination med CT-skanninger. 

Vi vil i patientforeningen komme til at følge dette arbejde, og ser frem til på et senere tidspunkt at kunne fortælle om de, forhåbentligt positive, forandringer projektet vil afstedkomme.