Ny undersøgelse: Patienter med kræft i bugspytkirtlen får uensartet behandling

12-11-2018
I en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse er fire danske hospitalers behandling af patienter med bugspytkirtelkræft sat under lup. Undersøgelsen indikerer, at de sygehuse, der oftere opererer patienter med kræftsygdommen, har bedre resultater end sygehuse, som kun sjældent udfører operationerne. Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker opfordrer Sundhedsstyrelsen til at reagere.
Foto fra operations-situation

Undersøgelsen sammenligner den kirurgiske behandling af bugspytkirtelkræft på de fire danske sygehuse, der har tilladelse til at udføre de komplicerede indgreb. Modelfoto: Colourbox

Der er sandsynligvis variationer i kvaliteten af den behandling, som danske sygehuse giver til patienter med den meget alvorlige sygdom kræft i bygspytkirtlen. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Undersøgelsen peger på en sammenhæng mellem antallet af operationer for kræftsygdommen og udfaldet for patienterne.

Undersøgelsen er offentliggjort i Ugeskrift for Læger. Den sammenligner den kirurgiske behandling af kræft i bugspytkirtlen på de fire danske sygehuse, der har tilladelse til at udføre de meget komplicerede operationer, som anvendes i behandlingen af sygdommen. Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde med en række eksperter inden for området og er den første af sin art herhjemme.

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker: - Alle patienter har krav på den bedst tænkelige behandling. Foto: Tomas Bertelsen

Store forskelle

Det ser ud til, at sygehuse, som opererer flest patienter, er de mest succesfulde målt på patienternes overlevelse. Sygehuse, der opererer færrest patienter, har dårligere resultater.

At der er store forskelle i behandlingen er problematisk, påpeger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Patienter med bugspytkirtelkræft har krav på den bedst tænkelige behandling, uanset hvor i landet de bor, siger Jesper Fisker.

- Der er sandsynligvis sygehuse, der opererer så få patienter, at det er kvalitetsmæssigt uforsvarligt. Det er meget problematisk, og jeg vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at undersøge sagen nærmere, siger Jesper Fisker.

Få operationer giver sandsynligvis dårlig kvalitet

Undersøgelsen dækker perioden 2011-2015, hvor de fire sygehuse opererede i alt 476 patienter med kræft i bugspytkirtlen. To af sygehusene opererede næsten 80 pct. af patienterne. Undersøgelsen indikerer, at disse to sygehuse har opnået bedre resultater end undersøgelsens to øvrige sygehuse, hvor der i hele perioden kun blev opereret henholdsvis 46 og 56 patienter.

De to sygehuse, der stod for hovedparten af alle operationer, opererede flere patienter med en kompliceret og fremskreden bugspytkirtelkræft. Trods det var resultaterne bedre sammenlignet med de sygehuse, som kun opererede få. Eksempelvis var der på de to sygehuse, der udførte hovedparten af operationerne, færre patienter, som døde under indlæggelsen.

Patienterne har krav på behandling til tiden. Det skal vel at mærke være en ensartet behandling af høj kvalitet

Jesper Fisker, adm. dir. i Kræftens Bekæmpelse

Talmaterialet fra sygehusene med få operationer er meget småt, og derfor er eksperterne bag undersøgelsen forsigtige i deres konklusioner.

 - Men det står klart, at der er store forskelle. Det dokumenterer undersøgelsen, og det bør Sundhedsstyrelsen reagere på, så patienterne får de samme muligheder, siger Jesper Fisker.

Behandling til tiden

Der har flere gange været fremme, at mange patienter med bugspytkirtelkræft venter for længe på en operation. Jesper Fisker understeger, at tid er afgørende i behandlingen af kræftformen.

- Patienterne har krav på behandling til tiden. Det skal vel at mærke være en ensartet behandling af høj kvalitet, fastslår han.

Læs mere om undersøgelsen, der er online i The Danish Medical Journal (på engelsk):

Regional variation in surgery for pancreatic cancer in Denmark 2011-2015

Kræft i bugspytkirtlen

Hvert år får ca. 1.000 danskere konstateret kræft i bugspytkirtlen.

Overlevelsen er de seneste år blevet lidt forbedret, men under 10 pct. er i live, fem år efter de fik diagnosen.

Operationen for kræftformen er et af de mest komplicerede kirurgiske indgreb, man anvender inden for standardkræftbehandling.

Læs mere om kræftsygdommen:

Bugspytkirtelkræft