Kræftpakkeforløb

02-06-2022
Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt forløb af undersøgelser,
behandling og opfølgning. Formålet med kræftpakkeforløbene er at øge og
sikre kvaliteten af patientforløbet, herunder at patienterne får hurtig vished om
diagnosen og undgår unødvendig ventetid.