Breaking News! Så kom den endelig: Protokollen som vi har ventet på

16-04-2021
Det sker ikke særlig tit, at der sættes nye tiltag i værk, der sigter imod at finde nye veje til behandling af bugspytkirtelkræft. Så meget des større er glæden ved at kunne gøre opmærksom på, at et sådant forsøg er udsprunget fra en dansk universitetsafdeling.

Vi har tidligere nævnt, at en ny protokol fra Aalborg Universitetshospital lå i pipelinen, og nu er det ganske vist, at den officielt er sat i søen. 

Den rammer på et vigtigt sted, idet den henvender sig til de, der på den ene side føler sig forholdsvis raske og i god form, men ikke desto mindre har bugspytkirtelkræft der ikke kan opereres på grund af spredning til leveren, og som måske ovenikøbet ikke har haft overbevisende gavn af kemoterapi, eller måske ligefrem har måttet opgive kemoterapi, enten fordi det ikke længere virker, eller fordi det ikke tåles.

Detaljeret beskrivelse

Formålet med protokollen er at undersøge, om IRE (nanoknife) af en enkelt levermetastase kan fremkalde en virkning på kræft i hele kroppen, hos patienter med kræft i bugspytkirtlen.

Voksne patienter i god form og god almentilstand, med metastase i leveren på grund af kræft i bugspytkirtlen, der ikke tåler første, eller flere linjer med kemoterapi, kan komme med i forsøget. 

Pembrolizumab-infusion (immunterapi) gives hver sjette uge i op til seks måneder. IRE (nanoknife)af en enkelt levermetastase udføres mellem den første og anden pembrolizumab-infusion.

Behandlingsresultatet undersøges ved hjælp at CT-scanning, på ikke-IRE-behandlet cancer/metastase, hver anden måned. Desuden følges udvalgte blod- og vævsprøver.

Hvordan finder jeg ud af om det kunne være en mulighed for mig?

Selektionskriterierne er i korte træk:

Inklusionskriterier: 

  • Levermetastatisk, adenocarcinom udgået fra bugspytkirtlen, bekræftet af vævsundersøgelse 
  • Mindst én serie kemoterapi gennemført, som er stoppet pga. bivirkninger eller fortsat vækst af kræften
  • WHO-performance status 0-1 
  • Teknisk mulighed for IRE (nanoknife)af levermetastase (vurderes på Aalborg Universitetshospital) 
  • Mindst én målbar tumor/metastase udover den, som planlægges behandlet med IRE

Eksklusionskriterier

  • Alvorlig eller dårligt behandlet konkurrerende sygdom 
  • Positiv HIV-, HBV- eller HCV-test 
  • Blodprop i hjertet eller stroke indenfor 6 måneder 
  • Tidligere organ- eller knoglemarvstransplantation, kendt aktiv autoimmun sygdom, vedvarende kortikosteroid-behandling eller andre kontraindikationer mod checkpoint-inhibitorbehandling 
  • Implanteret pacemaker eller ICD-enhed 

Metalstents i galdegangene er ikke som udgangspunkt en kontraindikation, men for at kunne foretage IRE behandlingen, skal patienten have en levermetastase som kan nås fra huden og som har mindst 5 cm afstand til metalobjekter. 
 
Aalborg Universitetshospital har allerede fået en del henvendelser før de var klar til at starte forsøget, så de er meget bevidste om at det har stor interesse. Forsøget vil i første omgang blive tilbudt til en mindre patientgruppe (16 personer). Hvis resultaterne er gode, vil de gå videre med en større (randomiseret) undersøgelse.

Hvordan kommer men i kontakt med afdelingen i Aalborg?

Hvis du tænker, det kunne være en vej for dig, og er du interesseret i at deltage, skal de i første omgang rette henvendelse til din egen onkolog, som kan henvise til Onkologisk Afdeling, AUH (Att. Prof. Morten Ladekarl). De har ligeledes brug for at få den seneste CT-skanning, for at kunne vurdere egnetheden.